Sebbersund

Sebbersund

Foreningsliv

Sebbersund er et levende og særpræget sted, der summer af liv og byder på mange, 

levende aktiviter året rundt. 

Samtidig er byen også præget af en naturlig ro i den landlige atmosfære. 

Der er stadig aktive fritidsfiskere i Sebbersund. Deres både ligger ved den lokale bådebro, som sorterer under Bådelauget.

De mange fine og samlende aktiviteter, der foregår i byen året rundt arrangeres af Sebber Borgerforening. Og stort set alle beboerne i byen er således medlem af foreningen. Der er fuld opbakning. Det giver stor samhørighed i byen. 

Sct. Hans aften er en af disse aktiviteter. Det afholdes lige ved vandet og er også en af de begivenheder, som betyder meget for alle. Et traditionsrigt samlingspunkt for beboerne. 

Der afholdes årligt et stort og velbesøgt kræmmermarked med mange boder, der er arrangeret af Sebber Borgerforening. Der er såvel lokale boder som boder opsat af kræmmere udefra. Et tilløbsstykke, der giver en helt særlig og hyggelig stemning i hele byen.

Byens beboere bakker også op om eget vandværk, hvis forening forvalter leveringen af det fineste, rene og velsmagende drikkevand. Sebber Vej Laug er den forening, som har ansvaret 

for at vedligeholde grusvejene i byen og i sommerhusområdet samt med skilte at sikre bilers meget lave hastigheder på nævnte veje. Byen har tillige en aktiv husmoderforening.


Landsbyordningen

Sebber Skole, der ligger ved nabobyen Valsted, hvor egnens boldklub også har hjemsted, 

var Danmarks første centralskole og er et meget vigtigt aktiv i området. Også kulturelt.

Sebber Landsbyordning omfatter Sebber Skole, børnehaven Regnbuen med vuggestue og skolefritidsordning. Det er et tæt samarbejde om undervisning og at skabe fritidstilbud for alle egnens børn fra 0-13 år.


Golfbanen

Sebber Kloster Golfbane er en velanlagt og højt beliggende golfbane lige i nærheden med meget smuk udsigt ned mod Skt. Nikolaj Bjerg, bredningen og byen. 

Golfklubben er nærmeste nabo til Sebber Kloster. 

Golfbanen har, på grund af sin høje kvalitet og smukke beliggenhed ofte besøg af spillere fra nær og fjern.


Mod alle odds

Sebbersund har en gunstig placering i lokalområdet.

At Sebbersund ikke har egne butikker, er ingen hindring for, at være et meget attraktivt sted at bo. Det skyldes bl.a. afstanden til Nibe på kun 6 kilometer. Den større nabo mod øst byder på rigtig fine indkøbsmuligheder og god kontakt til håndværkere og serviceerhverv som læger og tandlæger og andre liberale erhverv samt idræts- og træningsfaciliteter o.m.m. 

Der er således kun 5-6 min. kørsel i bil eller med bus, som har afgange hver time på hverdage.

Sætter man kursen mod vest er der mulighed for at handle hos købmanden i Farstrup og

Brugsen i St. Ajstrup.

Der er velanlagt cykelsti tæt på vandet direkte til Nibe og videre mod Aalborg samt mod Løgstør.

Sebbersund er derfor, modsat mange andre landsbyer, i stand til at være en aktiv og velfungerende landsby og til at være det gode fundament for beboerne som tilfældet er. 

Også for børnefamilier, som trives på bedste vis og som nyder naturen, freden og roen, den friske luft og det gode sammenhold i Sebbersund. På alle måder et ideelt sted at bo og vokse op.


Udvikling

Projekt Aalborg Fjordland er med til at skabe udviking og fremdrift i Sebbersund, 

12 andre landsbyer og med Nibe som hovedby. 

Altså den vestlige del af Aalborg Kommune fra Nibe i øst til Kjølby i vest. 

Aalborg Fjordland er et attraktivt område for de aktive familier, som sætter pris på naturen og som søger indholdsrige og spændende oplevelser i den stærkt varierede og særegne natur langs med Limfjorden. 

Her finder man inspiration til gode aktiviter for hele familien, og Sebbersund er absolut et godt aktiv for Aalborg Fjordland. Tænk på naturen og alle dens lyksaligheder til lands og til vands. 

Samtidig en af de smukkest beliggende landsbyer ved Limfjorden. 

Sebbersund er således med til at markedsføre Aalborg Fjordland. Landskabsmæssigt og erhvervsmæssigt, historisk og ikke mindst med de fine aktivitete,r man kan opleve i naturen. 

I alle landsbyerne er opsat oplysningstavler, der beskriver stedernes spændende historie langt tilbage i tiden. I Sebbersund er tavlen placeret lige ved Kulturbrugsen.

Der “trækkes på samme hammel” til fælles gavn og en positiv udvikling for byerne i området 

vest for Aalborg.

Kolofon

Bogen "Sebbersund Stemninger" kan købes ved Brogade 21, Sebbersung eller ved Bog & Ide, Nibe

Thomas Jeppe Bjerg, Palle Nygaard og Antoine Groslier

Bogens udgiver: Sebber Borgerforening

Ide & tilrettelæggelse: Sebbersunds Venner, udvalg under Sebber Borgerforening (Lea Hansen, Herik Gorm Hansen, Antoine Groslier, Thomas Jeppe Bjerg og Antoine Groslier)


Layout: Thomas Jeppe Bjerg

Tekst: Palle Nygaard og Henrik Gorm Hansen

Stavekontrold: Hans Heidemann Lassen

Tryk: Skagen Bogtrykkeri a/s i 2020

Finaciering: Sebber Borgerforening og Aalborg Kommune


Foto: Antoine Groslier, Nibe Museum & Lokal-historisk Arkiv,

Jørn Nørregaard Kristensen, Magdi Gerges, Niels Lomborg, Ulla Ravn.

©2020 forfaterne og Sebber Borgerforening